Rola odpowiedniego wentylowania w obiektach przemysłowych

Do jednych z najważniejszych systemów składających się na obiekt, jest wentylacja, której realizację możemy powierzyć firmie Ann-Kari, od projektu po wykonanie. Stanowi ona podstawę, która bardzo często jest uzupełniana o urządzenia klimatyzujące. Jednak o ile klimatyzacja może być czyimś życzeniem, o tyle wentylacja należy do obowiązkowych elementów wchodzących w skład każdego budynku. Należy pamiętać, że poprawnie działający nawiew jest podstawą, bez której żaden obiekt nie może zostać oddany do użytku. Wraz z poszerzającą się wiedzą z tego zakresu, powstają coraz to nowsze technologie, które umożliwiają zwiększenie efektywności funkcjonowania wentylacji. Nowe budynki są już projektowane z uwzględnieniem nowych rozwiązań, w starszych są one wdrażane w formie modernizacji już istniejących przewodów. Co roku należy również obowiązkowo sprawdzać stan przewodów kominowych oraz nawiewowych, aby mieć pewność, że są w dobrym stanie.

Stan przewodów

Przewody kominowe i wentylacyjne muszą być w dobrym stanie, aby spełniały swoje funkcje. Należy dbać o to, by były drożne i odpowiednio odprowadzały zużyte powietrze i dostarczały świeże. Stan łączy nawiewowych zlecić można jedynie kominiarzowi posiadającemu stosowne uprawnienia. Gdy mowa jest o stanie instalacji chodzi zarówno o jej drożność oraz stan techniczny. Kwestia drożności odnosi się do tego, czy przez otwór wentylacyjny przechodzi rzeczywiście tyle powietrza, ile powinno. Wpływ na ten aspekt ma przede wszystkim jej eksploatacja. Uchodzące zużyte powietrze nanosi na ściany przewodów zanieczyszczenia, znane jako sadza. Z biegiem czasu odkładane pyły i inne cząstki zawarte w powietrzu zaczynają się nawarstwiać, tworząc skorupę. W wyniku tego światło przewodu się zmniejsza, a on sam przestaje być wydajny, co sprowadza kolejne niebezpieczeństwa. Jeśli chodzi o stan techniczny, mowa tu o tym jak bardzo szczelna jest wentylacja, która z biegiem czasu zwyczajnie niszczeje. Ostatecznie może dojść do niedrożności instalacji lub przedostawania się zanieczyszczeń w jej obrębie na pomieszczenia.

Rola wentylacji w przemyśle

Rola jaką pełni wentylacja w każdym budynku jest taka sama. Zwiększa się ona jednak w przypadku kolejnych obiektów. Dla domów będzie to sprawa poprawy komfortu, a jeśli chodzi o kuchnię, również i bezpieczeństwa. Jednak rola odpowiedniego wentylowania w obiektach przemysłowych jest znacznie większa. Podstawę stanowi oczywiście wspomniany komfort, ponieważ dostęp świeżego powietrza sprzyja wydajności pracowników oraz ogólnie przekłada się na bezpieczeństwo osób przebywających w takich obiektach. Równie ważne z punktu widzenia danego zakładu jest właściwe odprowadzanie ciepła oraz zużytego powietrza. W przypadku dużych zakładów produkcyjnych jest to ważne, ponieważ nadmiar ciepła może doprowadzić do przegrzania układów, a więc i zatrzymania całej pracy. Dlatego tak ważne jest, aby jak najefektywniej odprowadzać zużyte powietrze. W przypadku przemysłu opartego o substancje chemiczne właściwa wentylacja pomaga zapewnić bezpieczeństwo, poprzez odprowadzanie oparów różnych czynników, które mogą grozić pożarem. Wentylacja jest także niezbędna w przemyśle ciepłowniczym, w którym ma za zadanie odprowadzać z pomieszczeń produkty uboczne procesu wytwarzania ciepła, co prowadzić może do zatruć osób w nich przebywających. Funkcją nawiewu jest także zapobieganie nagromadzeniu niebezpiecznych substancji lotnych, gazu oraz czadu, poprzez odpowiednią wymianę powietrza między wnętrzem obiektu a jego otoczeniem. Akumulacja substancji w stanie gazowym może grozić wybuchem lub zatruciem organizmu. Rolą wentylacji w obiektach przemysłowych jest więc zarówno regulowanie temperatury, jak i również odprowadzanie zanieczyszczeń z budynku.

Wróć